www.4008.com三校区集体教研安排意见-www.4008.com-4008com云顶集团

www.4008.com三校区集体教研安排意见

www.4008.com三校区集体教研安排意见

1.   时间确定

备课次序

备课地点

备课主持人

时间

第一次

锦江校区

张兴华

第二周

第二次

4008com云顶集团

陈小磊

第七周

第三次

天府校区

谢春

第十周

第四次

锦江校区

张兴华

第十七周

2.   地点确定

           各校区确定具体地点

3.   学科确定

        初一  语文 数学 外语

        初二  语文 数学 外语 物理

        初三  语文 数学 外语 物理 化学

4.   主持人、召集人与主讲人确定

           主持人:张兴华 谢春 陈小磊

           召集人:各校区各学科备课组长

           主讲人:本次集备所在校区确定

 

                                                                                                                 2017年9月

 


  • www.4008.com-4008com云顶集团
  • Copyright ©2017 www.rafandraolshop.com All Rights Reserved 蜀ICP备14003173号-1